vrijdag 18 april 2014

Een verhelderende discussie. Nog één maal Jaap Cohen

Jaap Cohen is een jonge historicus verbonden aan het NIOD die in april 2013 een tegelijkertijd redelijk en kritisch stuk over mijn boek schreef in nrc.next. Ook hem heb ik gevraagd nog eens te reflecteren op commentaar mijnerzijds. Anders dan Gans en Ensel of Baggerman en Dekker (die simpelweg weigeren hun kritiek te onderbouwen, hoe vriendelijk ik het ook vraag) en anders ook dan Guus Meershoek, die, vind ik, om de hete brei heendraait, gaf Cohen uitgebreid antwoord op mijn vragen. Dat leverde een verhelderende uitwisseling van argumenten op en een beter begrip van de kwestie die ons beiden interesseert. Het stelt me gerust dat rationeel discussiëren over dit onderwerp toch mogelijk blijkt.

zondag 13 april 2014

Blijvend onbegrip. Nog één maal Guus Meershoek

Eind januari vorig jaar schreef mijn gewaardeerde collega Guus Meershoek een lang artikel in de Groene Amsterdammer over mijn boek. Ik vond dat een verwarrend stuk, omdat het enerzijds de vorm en toon heeft van een genadeloze weerlegging, maar anderzijds op de concrete argumentatie van het boek nauwelijks ingaat. Naar mijn idee praatte het, net als het kort tevoren gepubliceerde eerste stuk van Gans en Ensel, vooral langs het boek heen.