maandag 13 januari 2014

'In zekere zin is het voor u onprettig dat er nog Joden zijn die het kunnen navertellen'.
Nog één maal Arnold Heertje.

Eind 2012 schreef ik over de schimpscheuten die prof. Arnold Heertje op mij afvuurde, met als dieptepunt zijn vraag wat mijn grootouders tijdens de oorlog deden. Dat feit memoreerde ik afgelopen zomer in het interview in NRC/Handelsblad, inclusief de mededeling dat mijn grootouders voor zover ik weet brave lieden waren. Daarop hernam Heertje zijn tirade en stuurde mij in augustus de volgende e-mail, die ik voorzien van het cursieve commentaar terugstuurde: