vrijdag 25 januari 2013

'Tunnelvisie'. Dekker en Baggerman in de Groene Amsterdammer

In de Groene Amsterdammer van gisteren nog meer geharnaste kritiek, in de vorm van een brief van Rudolf Dekker en Arianne Baggerman, beiden specialisten op het gebied van egodocumenten.

donderdag 10 januari 2013

Repliek op Gans en Ensel

In de Groene Amsterdammer van vandaag staat mijn repliek op de felle kritiek die Evelien Gans en Remco Ensel op 13-12 in datzelfde blad leverden. Of eigenlijk is het een beschouwing over hun manier van redeneren: zij wijzen mijn conclusies af als onwenselijk zonder zich af te vragen of ze waar zijn. Omdat Gans deze bewijstrant vaker toepast leek het mij nuttig om er stelling tegen te nemen.