donderdag 10 januari 2013

Repliek op Gans en Ensel

In de Groene Amsterdammer van vandaag staat mijn repliek op de felle kritiek die Evelien Gans en Remco Ensel op 13-12 in datzelfde blad leverden. Of eigenlijk is het een beschouwing over hun manier van redeneren: zij wijzen mijn conclusies af als onwenselijk zonder zich af te vragen of ze waar zijn. Omdat Gans deze bewijstrant vaker toepast leek het mij nuttig om er stelling tegen te nemen.
Het nadeel van deze aanpak is dat ik slechts zijdelings in kan gaan op de vele wetenschappelijk klinkende bezwaren die Gans en Ensel tegen mijn boek inbrengen. Die zijn (op een na) niet moeilijk te weerleggen, maar dat vergt meer woorden en detail dan de modale lezer wil lezen. Wie geïnteresseerd is, vind hier de gehele tekst van het artikel Van Gans en Ensel, plus mijn commentaar.

Geen opmerkingen: