Recensies

November 2013, Onderzoek uitgelicht (Nationaal Comite 4 en 5 mei), door Matthijs Cats

7-2-2013: De Nieuwe Liefde & Website Wiardi Beckman Stichting, door Rene Cuperus.

21-12-2012: Crescas, door Leo Frijda.

31-10-2012: BMGN, door Friso Wielenga.

27-10-2012: Juryrapport Libris Geschiedenis Prijs


26-10-2012: NRC Next/NRC, door Michel Krielaars.

20-9-2012: Acta Historica, door Joost Westerweel.

september 2012: Kol Mokum, het kwartaalblad van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, door Ido Abram.

26-5-2012: De Volkskrantdoor Robin te Slaa.
 


23-5-2012: De Groene Amsterdammer. Chris van der Heijden, met wie ik het in het verleden vooral oneens ben geweest (mijn vorige boek 'We leven nog'. De stemming in bezet Nederland was een kritische reactie op Grijs verleden) gaat grootmoedig voorbij aan het feit dat hij ook in deze studie enige kritiek krijgt, en rept van een 'belangrijk boek'. Hij is overtuigd - in Grijs verleden schreef hij ook al dat men zich de Holocaust destijds niet voor kon stellen -  en verklaart de discussie, wellicht wat prematuur, voor gesloten.

5-5-2012: Trouw. Paul van der Steen bespreekt het boek samen met de nieuwe uitgave van Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied, een roemruchte bundel van de Nederlands Instituut voor Militaire Historie, waarin vele mythes over de Meidagen sneuvelen. Van der Steen spreekt van ‘twee dappere studies naar mythes uit de Tweede Wereldoorlog die uitblinken in nuchtere analyse’.
Wij weten niets van hun lot kruipt […] knap in de hoofden van de Nederlanders tijdens de bezetting. Memoires en interviews hebben altijd het nadeel van wijsheid achteraf. Dagboeken zitten bovenop de werkelijke tijdgeest. Met deze bronnen als basismateriaal reconstrueert de auteur de stemming destijds, de kennis en het gedrag: die nauwgezetheid gaat gepaard met een heldere en boeiende verteltrant en overtuigt uiteindelijk.'

4-5-2012:
NRC/Handelsblad, door Ido de Haan

Geen opmerkingen: